Fixers, Content Texts, Advice from Professionals, Life Coaching, Great Methods / Äritugi ja elunõustamine, tekstide koostamise ja toimetamise kiirabi, toredad nõuandjad, head meetodid

Ask for information here / Küsi täpsemalt siit: INFO@TIIA.ORG

 • Fixer services in Estonia (expert level, long experience) / Leiame lahendusi (kogenud professionaalide abiga);

 • Networking services (internal and international)/ Vajalike kontaktide vahendus (riigisisene ja rahvusvaheline);

 • Assistance with introduction packages (by highly intelligent and great people) / Intelligentsete ja võimsalt armastusväärsete tutvustuspakettide koostamise abi;

 • Assistance with improving the quality of services / Teenuste kvaliteedi tõstmine (nõuanded uute meetodite abil);

 • English and Estonian native speakers are writing and editing great texts for you/ Koostame tekste ja toimetame neid korrektsesse eesti ja inglise keelde (kõik eksperdid on emakeelsed);

 • How to get what you want? How to negotiate? Tips and tricks from negotiations experts / Kuidas saavutada, mida soovid? Nipid läbirääkimiste ekspertidelt;

 • How to read other peoples’s minds? Sending and reading non-verbal signals; Tips and tricks from body language experts / Kuidas lugeda mõtteid? Mitteverbaalsete signaalide saatmine ja lugemine, nõuanded kehakeele ekspertidelt;

 • How to build a great team for your business / Kuidas panna kokku hea meeskond;

 • Finding international members for your team / Kuidas leida rahvusvahelisi spetsialiste oma meeskonda;

 • How to do business in different countries / Ärikombed erinevates riikides;

 • Finding a promoter for your business in the world / Leia oma ärile turundaja erinevates maailma riikides;

 • How to receive guests – protocol and etiquette (tailor made courses) / Külaliste vastuvõtmise kombed ja etikett (vastavalt teie eesmärkidele koostame paketi);

 • Answers to your life questions also available by e-mail / Vastused eluküsimustele ka e-kirja teel;

…and many more fun and easy advice for your true success.

… ja palju muud põnevat elu iluks ja äri eduks.

Contact us at:  INFO@TIIA.ORG