Writing, Projects, Training, Translations // Loovkirjutamine, projektid, koolitused, tõlked

Teenused

  • projektikoordinatsioon 

  • artiklid, intervjuud, loovtekstid, reklaam- ja müügitekstid

  • kirjalikud tõlked (inglise-eesti)

  • eesti keel inglise keele baasil (algajad)

  • heaolukoolitus ja nõustamine

Bio ja portfoolio

Tiia Nightingale, Taevatarkus OÜ tegevjuht on kogenud loovkirjutaja, arvukate persooni- ja teemalugude ning ka ilukirjanduslike raamatute autor ning hinnatud intervjueerija.

Tal on suured kogemused endise diplomaadina ning erasektoris rahvusvaheliste projektide koordineerimises, kliendisuhtluse, turunduse, müügi ja ekspordi alal produktsioonis ning mitmes muus valdkonnas. Ta on töötanud ajakirjade toimetaja ning televisioonis peatoimetajana. Tema originaalloomingut on avaldatud mitmetes väljaannetes.

Ta on toimetanud ja tõlkinud ilukirjanduslikke, eluloo- ja erialaraamatuid ning stsenaariume inglise keelest eesti keelde ning vastupidi.

Tiia on pikka aega olnud julgeolekupoliitika diplomaat ning rahvusvaheliste suhete ekspert, töötanud välisministeeriumis (kokku ligi 14 aastat), Euroopa Parlamendis, Eesti esinduses NATO juures ja mujal. 

Lisaks ajalooteaduse magistrikraadile Tartu Ülikoolist, on Tiia läbinud mitmed sertifitseeritud täiendkursused erinevatel aladel: psühholoogia (Yale University ja University of North Carolina at Chapel Hill), projektijuhtimine (University of California, Irvine),  stsenaristika (Michigan State University), filmilavastus ja stsenaristika (Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituut), riiklik julgeolek ja juhtimine (George C. Marshall European Center for Security Studies), läbirääkimised, avalik esineminemeediasuhtlus (Eesti Vabariigi Välisministeerium); ning mitmeid teised.

Tiia on osalenud paljudes raamatu-, telereklaami-, brändingu- ning disainiprojektides, toimetanud käsikirju, innustanud autoreid ning aidanud ideid ja unistusi võimsateks tulemusteks vormida.

Üks silmapaistvaid projekte oli näiteks brändijuhi ja kampaaniameeskonna koordinaatorina 2016-2019 välisministeeriumis Eesti ÜRO julgeolekunõukogu mittealalise liikmesuse kampaanias aastateks 2020-2021 .

Tiia õpetab algajatele eesti keelt ning nõustab heaolu teemadel.

Rohkem infot tema loomingu ja projektide kohta siin portfoolios.


Services

  • Project Coordination

  • Articles, Interviews, Creative Texts, Sales & Advertising Copy (in Estonian)

  • Translations (English-Estonian) (books, scripts, advertising texts etc.)

  • Estonian Language for English speakers (beginners)

  • Courses and Counselling in Well-Being

Bio & Portfolio

Tiia Nightingale, Manager at Taevatarkus OÜ is an experienced creative writer, translator, editor, project coordinator and former long term diplomat. She is a valued interviewer and published author, translator of numerous books, personal and feature stories. She has worked as a magazine editor and as an editor-in-chief in television.

Tiia has MA degree in History from Tartu University, Department of Philosophy. She has also completed additional certified training courses in Psychology (by Yale University and by University of North Carolina at Chapel Hill), Project Management (by University of California, Irvine), Script Writing (by Michigan State University), Film Directing and Script Writing courses (by the Baltic Film, Media and Arts School by Tallinn University),  courses on National Security and Decision Making (by George C. Marshall European Center for Security Studies), Negotiations, Public Speaking,  Media Relations (by Ministry of Foreign Affairs of Estonia); and many more.

See some of her projects and creations in portfolio.

Her original writings have been published in numerous publications. She has edited and translated fiction, biographies, professional books and screenplays from English to Estonian and vice versa.

Tiia also had a long career as a diplomat of NATO and security policy issues, working in the Ministry of Foreign Affairs, the Permanent Representation of Estonia to NATO, the European Parliament and other institutions.

Tiia has been involved in a number of books, TV, branding and design projects. She has written books, co-written and edited many manuscripts, inspired authors and helped turn ideas and dreams into powerful results.

One of the internationally visible projects was Estonia’s United Nations Security Council elected membership campaign for 2020-2021 as the brand manager and task force coordinator at the Ministry of Foreign Affairs in 2016-2019.

Tiia is currently teaching Estonian for beginners and gives guidance on well-being.

Contact: [email protected]

See also

TAEVATARKUS Client List

Projects and creations